bg2

Iindaba

Ukukhuselwa kokusingqongileyo yinxalenye ebalulekileyo yeminqweno yoluntu ngokubanzi

Ngophuhliso oluqhubekayo, inkqubela kunye nokukhula kwabantu, ukungcoliseka kwendalo kuye kwanda ngakumbi nangakumbi, kwaye iingxaki zokusingqongileyo ziye zatsala umdla obanzi kwihlabathi liphela.Abantu baye baqaphela ukubaluleka kokukhuselwa kwendalo, kwaye bathathe amanyathelo ahlukeneyo ukunciphisa impembelelo embi yongcoliseko lwendalo.

Ukukhuselwa kokusingqongileyo yinxalenye ebalulekileyo yeminqweno yoluntu ngokubanzi.Ayinakugcina kuphela indlu yobuncwane belifa lemveli elishiywe ngookhokho bethu, kodwa nokudala indawo ephilileyo, enhle kunye neyohlaza.Ukukhuselwa kwendalo akuloxanduva lukarhulumente kuphela, kodwa kunye noxanduva lomhlali ngamnye.Ngamanye amazwi, unobangela wokukhuselwa kwendalo yimbangela yabantu bonke.
Abantu badla ngokungakuhoyi ukungcoliseka kwendalo abadibana nako kubomi babo bemihla ngemihla.Umzekelo, ukulahla inkunkuma, ukutshaya ngaphandle, ukusebenzisa imichiza emininzi, njl njl. Ukuba sifuna ukutshintsha le mikhwa mibi, sinokuqala kumntu ngamnye, siqale kwizinto ezincinci.Ngokomzekelo, sinokusebenzisa iingxowa zokukhusela indalo, ukunciphisa ukusetyenziswa kweeCD, kwaye sibe nobuhlobo ngakumbi kwindalo.Kwangaxeshanye, abantu banokomeleza upapasho kunye nemfundo, ukuze abantu abaninzi baqonde ukubaluleka kunye nemfuneko yokukhuselwa kwendalo, kwaye benze iinzame zoku.Urhulumente kufuneka kwakhona omeleze imithetho kunye nemimiselo efanelekileyo, ahlasele ukuziphatha kongcoliseko lwendalo, kwaye akhulise izohlwayo, ukwenzela ukuba kukhuthazwe uphuhliso lwentlalo ngendlela ehambelana nokusingqongileyo kunye nohlaza.

Enye ingxaki yemekobume kungcoliseko lwamanzi.Ngokukhula kwezixeko kunye nokwanda kwemveliso yemizi-mveliso, ukungcoliswa kwamanzi kuye kwaba yingxaki enkulu kwiindawo ezininzi.Ungcoliseko lwamanzi lwabantu abaninzi kwimveliso nasebomini, njengokukhutshwa kwamanzi amdaka, izibulali-zinambuzane, izinto ezikrwada zemichiza, njalo njalo, kubangele ukungcoliseka kwexesha elide kokusingqongileyo kwamanzi kwaye kwazisa umonakalo omkhulu nezisongelo kubomi babahlali basekuhlaleni.Ngoko ke, kufuneka sikhusele ubutyebi bamanzi ngelixa sinciphisa ukungcoliseka kwamanzi.

Kuphinde kubekho ungcoliseko lomoya.Ukwanda kweenqwelo-mafutha kuye kwakhokelela kungcoliseko lomoya, yaye umgangatho womoya kwiindawo ezininzi ufikelele okanye udlule kumgangatho.Ungcoliseko lomoya lunokubangela iingxaki ezifana nokubona amafu, ubunzima bokuphefumla kunye nezifo zemiphunga, kwaye konakalise kakhulu inkqubo yendalo.Ngoko ke, abantu basebenzisa iindlela ezahlukahlukeneyo zokunciphisa ungcoliseko lomoya.Umzekelo, ukunciphisa ukusetyenziswa kweoli, igesi kunye necuba, ukukhuthaza izithuthi ezihambelana nokusingqongileyo kunye nokunye.

Ngamafutshane, unobangela wokukhuselwa kwendalo yingxaki ekufuneka uluntu luphela luyinikele ingqalelo.Ukuze sifezekise injongo yokhuseleko lwendalo esingqongileyo, kufuneka sithathe amanyathelo athile kunye asebenzayo.Wonke umntu unokuqala ngokwakhe, ngamanye amazwi, logama nje sithatha inyathelo, siqale kwizinto ezincinci, ngokusisiseko sitshintshe indlela esiphila ngayo kunye nemikhwa yendalo, kwaye sibe ngumlweli wokusingqongileyo, nokuba ngumfundi, umhlali okanye iarhente karhulumente , igalelo kukhuseleko lokusingqongileyo.Ukhuseleko lokusingqongileyo luxanduva oluhlala luhleli ekwabelwana ngalo, kwaye kufuneka siluqhubele phambili kunye ukushiyela isizukulwana esizayo ihlabathi elingcono.


Ixesha lokuposa: Jun-09-2022